پروفسور مجید سمیعی جراح نامدار مغز و اعصاب در جهان می باشند و این وبسایت تنها مرجع رسمی اطلاعات شخصی، اجتماعی و علمی در خصوص ایشان است. 

اخبار

 • 1
 • 2
 • 3

آغاز كنگره بين المللى جراحى اعصاب هانور ٢٠١٧

كنگره بين المللى جراحى اعصاب هانور HINC 2017 كه به افتخار هشتادمين سالگرد تولد پروفسور مجيد سميعى و ... Read more

برگزاری کنگره بین المللی جراحی اعصاب هانوفر به افتخار پروفسور سمیعی

برگزاری کنگره بین المللی جراحی اعصاب هانوفر به افتخار پروفسور سمیعی   به مناسبت بزرگداشت هشت... Read more

میهمان و سخنران افتخاری هفتمین کنفرانس بین المللی اکوستیک نوروما

.پروفسور مجید سمیعی به عنوان میهمان و سخنران ویژه در هفتمین کنفرانس جراحی اکوستیک نوروما که درشانگها... Read more

عضویت در گروه ویراستاری

 1. عضو مشاور و رابط بین المللی مجله  “Neurosurgery”
 2. رئیس و عضو کمیته ویرایش مجله “Critical Reviews in Neurosurgery”
 3. ادیتور پیشین مجله “Skull Base Surgery”
 4. ادیتور افتخاری مجله “Neurosurgical Review”
 5. ادیتور همکار “Neurological Research”
 6. عضو گروه مشاورین مجله “Journal of Reconstructive Microsurgery”
 7. عضو گروه ویراستاری مجله “Operative Techniques in Neurosurgery”
 8. داور مجله “Neurosurgical Focus”
 9. عضو گروه ویراستاری مجله “Acta Neurochirurgica”
 10. عضو گروه ویراستاری مجله “Neuroanatomy”
 11. مشاور مجله “Surgical and Radiologic Anatomy”
 12. عضو گروه ویراستاری مجله “Surgical Neurology”
 13. عضو گروه ویراستاری مجله  “Chirurgia Neurologica”
 14. عضو گروه ویراستاری مجله “African Journal of Neurosurgical Sciences”
 15. عضو گروه ویراستاری و گروه مشاورین بین المللی مجله  “Archives of Iranian Medicine”
 16. عضو گروه مشاورین ویراستاری مجله “Chinese Journal of Minimally Invasive Neurosurgery”
 17. عضو گروه ویراستاری مجله “Hong Kong Neuroscience Foundation Charitable Trust”
 18. عضو افتخاری مدیریتی مجله “Maghreb Journal of Neurosurgery”   
 19. عضو گروه ویراستاری بین المللی  مجله “Neurocirugia” (Spanish-Portuguese Journal of Neurosurgery)
 20. عضو گروه مشاورین ویراستاری مجله “Neurocirugía-Neurocirurgia”
 21. مشاور مجله  “Pan Arab Journal  of Neurosurgery”  
 22. عضو گروه ویراستاری مجله “Russian Neurosurgery”
 23. عضو گروه مشاورین مجله  “Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences”  
 24. عضو گروه مشاورین بین المللی مجله “Turkish Neurosurgery & Türk Nörosirürji Dergisi”
 25. عضو گروه ویراستاری مجله “Ukrainian Journal of Minimally Invasive and  Endoscopic Surgery”
 26. عضو گروه داوری مجله “Egyptian Journal of Neurosurgery (EJNS)”   
 

© Copyright

© Professor Madjid Samii. All rights reserved. :: Design & programming by HenseDesign

Homepage Besucherzähler