پروفسور مجید سمیعی جراح نامدار مغز و اعصاب در جهان می باشند و این وبسایت تنها مرجع رسمی اطلاعات شخصی، اجتماعی و علمی در خصوص ایشان است. 

اخبار

  • 1
  • 2
  • 3

آغاز كنگره بين المللى جراحى اعصاب هانور ٢٠١٧

كنگره بين المللى جراحى اعصاب هانور HINC 2017 كه به افتخار هشتادمين سالگرد تولد پروفسور مجيد سميعى و ... Read more

برگزاری کنگره بین المللی جراحی اعصاب هانوفر به افتخار پروفسور سمیعی

برگزاری کنگره بین المللی جراحی اعصاب هانوفر به افتخار پروفسور سمیعی   به مناسبت بزرگداشت هشت... Read more

میهمان و سخنران افتخاری هفتمین کنفرانس بین المللی اکوستیک نوروما

.پروفسور مجید سمیعی به عنوان میهمان و سخنران ویژه در هفتمین کنفرانس جراحی اکوستیک نوروما که درشانگها... Read more

News

President of the 5th international neurosurgery symposium

Professor Madjid Samii will be the President of the 5th international neurosurgery symposium, in Tehran, Iran. The 5th international neurosurgery symposium will be held on 4-7 October 2012 in Tehran, Iran, with cooperation of World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), International Neuroscience Institute (INI) Hannover, Tehran University of medical sciences and Shahid Beheshti University of medical sciences. The main topic of the congress will be traumatic head injuries. Further information is available at symposium’s official website http://insym2012.com

 

© Copyright

© Professor Madjid Samii. All rights reserved. :: Design & programming by HenseDesign

Homepage Besucherzähler